Gildepresident utestengt fra The Ram etter aggresjon mot student

Etter en formell klage mot ham, har Nick Welshy Davies blitt utestengt fra The Ram og The Lemmy i 10 kalenderdager.Klagen ble fremsatt av en student ved University of Exeter etter en krangel i Arena nattklubb.

Banned..Nick ‘Welshy’ Davies

Den involverte eleven fortalte City Mill: Nick Davies angrep meg verbalt. Oppførselen hans var ekkel, skremmende og så upassende at det er vanskelig å sette ord på det.

Studenten la til: Jeg er veldig opprørt over «straffen» som har blitt delt ut, men lauget har tatt skritt for å lytte til meg og jobber med å sikre at de riktige tiltakene blir tatt, noe jeg er glad for.Panelet under høringen i forrige uke anbefalte The Guild President å sende en skriftlig unnskyldning til studenten, men i skrivende stund har dette ikke skjedd.

Gildet utstedte følgende uttalelse: 'En klage mot laugspresidenten ble fremsatt og opprettholdt'.Klagen ble tatt til følge under pkt. 2.2.8. av Guild Complaints Policy: «Bringe Guild eller dets» tilknyttede grupper eller organisasjoner i vanry.»